Odwołanie konkursu

19.12.2013

Informacja dotyczące ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot "Dostawa fotela ginekologicznego" 

W związku z ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Dostawa fotela ginekologicznego” z dnia 12 grudnia 2013 r. informujemy, iż ze względu na błędnie określone parametry przedmiotu zamówienia w dniu 19 grudnia 2013 r. unieważniono ww. zapytanie ofertowe.