O nas

Dębski Clinic to przychodnia lekarska skupiająca najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Skutecznie łączymy naszą wiedzę medyczną, doświadczenie oraz nowoczesne techniki diagnostyczne w celu sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami z różnymi problemami zdrowotnymi.

Dominującym profilem naszej działalności jest położnictwo, ginekologia, ultrasonografia i diagnostyka prenatalna. Zajmujemy się prowadzeniem ciąż fizjologicznych oraz ciąż wysokiego ryzyka położniczego. Współpracują z nami wybitni specjaliści, między innymi z zakresu radiologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych, leczenia niepłodności, ortopedii oraz genetyki. Oferujemy naszym pacjentom profesjonalną, nowoczesną szkołę rodzenia, prowadzoną przez psychologa wyspecjalizowanego w problematyce rodzinnej oraz doświadczoną położną, a także specjalistyczną opiekę pediatryczną. Przeprowadzamy badania ultrasonograficzne u osób dorosłych i dzieci (ultrasonografia gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, naczyń krwionośnych, tarczycy, stawów, ultrasonografia przezciemiączkowa, ocena stawów biodrowych u noworodków).

Wykonujemy pełen zakres badań prenatalnych oraz wszelkiego rodzaju badania USG w ciąży, w tym badanie I trymestru ciąży (11-13+6 tygodni), badanie II trymestru (18 – 22 tygodnie ciąży) oraz badania przepływów naczyniowych metodą dopplerowską i badania techniką 3/4D. Do badań załączamy dokumentację zdjęciową oraz cyfrową (płyty DVD/CD).

Dr Jarosław Kawka
Położnictwo, ginekologia, ultrasonografia

 

Pracownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, specjalista w zakresie położnictwa, ginekologii i ultrasonografii, zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką ultrasonograficzną wad wrodzonych płodu, diagnostyką i terapią zaburzeń hormonalnych u kobiet, wykonuje pełen zakres operacji ginekologicznych. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, kursach ultrasonograficznych oraz sympozjach naukowych. Posiada certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa   Ultrasonograficznego.

Dr Krzysztof Makuch
Położnictwo, ginekologia

Specjalista położnictwa i ginekologii. Zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń ginekologicznych, antykoncepcją, prowadzeniem ciąży.

 

 

 

Dr Krzysztof Berbeka
Położnictwo, ginekologia

Pracownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii. Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i terapia zaburzeń ginekologicznych oraz diagnostyką ultrasonograficzną. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. Posiada certyfikat USG Fetal Medicine Foundation.

 

 

Dr Beata Rebizant
Patologia ciąży, położnictwo

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim, w Warszawie. Szczególnie interesuje się patologią ciąży, położnictwem oraz ginekologią estetyczną. Uczestniczy w wielu sympozjach, konferencjach i warsztatach. Jest autorką i współautorką prac naukowych i publikacji. Pracuje w poradni Patologii Ciąży Szpitala Bielańskiego. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. W trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii.

Dr. n med.Michał Ciebiera
położnictwo i ginekologia

Asystent naukowo-dydaktyczny w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem ciąży fizjologicznej oraz ciąży wysokiego ryzyka, ultrasonografią w położnictwie, ginekologii, diagnostyce prenatalnej, ultrasonografią 3D/4D płodu oraz 3D ginekologicznym w celu wykrywania wad macicy.  Posiada wszystkie specjalistyczne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników poświadczające umiejętności w USG. Posiada w tym zakresie również komplet certyfikatów FMF oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Pasjonuje się operacjami ginekologicznymi. W leczeniu stosuje małoinwazyjne techniki operacyjne w ginekologii - histeroskopie i laparoskopie operacyjne i diagnostyczne. Wykonuje pełne spektrum operacji ginekologicznych oraz cięcia cesarskie. Jest członkiem towarzystw ginekologicznych (PTGiP, ISUOG, ENTOG, ESGE, ESGO, IOTA)

Dr n. med. Jakub Rzepka
Położnictwo i ginekologia

Zastępca Ordynatora Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim. Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, obecnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Zajmuje się kwalifikacją do zabiegów a także leczeniem operacyjnym  pacjentek z nowotworami żeńskich narządów płciowych.

W swojej pracy klinicznej specjalizuje się w laparoskopowej i tradycyjnej chirurgii ginekologicznej oraz ginekologiczno-onkologicznej. W diagnostyce i leczeniu chorób kobiecych wykorzystuje techniki małoinwazyjne, takie jak laparoskopia, histeroskopia (certyfikat Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej - ESGE).

Przeprowadza również zabiegi z zakresu ginekologii plastycznej i estetycznej.

Posiada certyfikat umiejętności londyńskiej FetalMedicine Foundation oraz certyfikat International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Dr Witold Witkowski
Ortopedia, rehabilitacja

Specjalista w zakresie ortopedii i rehabilitacji, Kierownik Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Urazowym przy ul. Barskiej w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką zaburzeń ortopedycznych, wykonuje badania ultrasonograficzne stawów, jest specjalistą w zakresie oceny stawów biodrowych u dzieci, prowadzi rehabilitację oraz kinesiotaping. 

 

 

Dr Anna Traczyńska
Połżnictwo, ginekologia

Pracownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii. Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i terapią zaburzeń ginekologicznych, diagnostyką i terapią patologii szyjki macicy oraz niepłodnością małżeńską. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. Posiada europejski  certyfikat do wykonywania badań  kolposkopowych.

Dr Artur Skowyra
Położnictwo, ginekologia

Młodszy Asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, w trakcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii. Pracuje w poradni ginekologiczno-położniczej wyżej wymienionego szpitala.  Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką i leczeniem zaburzeń ginekologicznych oraz diagnostyką ultrasonograficzną. Jest autorem i współautorem prac naukowych i publikacji. Prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy oraz zajęcia teoretyczne w szkole rodzenia.

mgr Adam Konrad Lewanowicz
Magister Psychologii, Psychoonkolog , Coach,

Absolwent psychologia Szkoły wyższej Psychologii Społecznej, a także studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii, coachingu MLC (Multi – Level – Coaching), psychoterapii w nurcie integracyjnym. Obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego na seksuologa klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnik wielu szkoleń i kursów zawodowych.