Nazwa projektu: Rozszerzenie oferty w zakresie diagnostyki prenatalnej i podniesienie jakości usług przedsiębiorstwa Aldi-Scan

Beneficjent: Aldi-Scan Romuald Dębski

Wartość projektu: 930 906,38 zł

Wartość dofinansowania: 465 453,19 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 04.05.2010 r. – 31.12.2013 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku oraz zdolności usługowych poprzez wprowadzenie nowych usług diagnostycznych, poprawa jakości i dostępności dotychczas świadczonych usług oraz utworzenie ośrodka wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt, zapewniający kompleksową opiekę medyczną z zakresu ginekologii, położnictwa oraz diagnostyki prenatalnej.

W ramach projektu zakupiono nowoczesne wyposażenie do gabinetów oraz innowacyjne aparaty ultrasonograficzne.

W wyniku realizacji inwestycji zostały wprowadzone w przedsiębiorstwie nowe usługi:

- inwazyjną diagnostykę prenatalną – amniopunkcję (pobranie płynu owodniowego), biopsję trofoblastu (pobranie fragmentu łożyska), kordocentezę (pobranie krwi płodu) do badania genetycznego, co pozwala na diagnozowanie wad płodu;

- test PAPP-a – nieinwazyjny element diagnostyki prenatalnej, test biochemiczny (ocenia się w surowicy krwi kobiety ciężarnej stężenie białka PAPP-a oraz beta-HCG). Spośród badań nieinwazyjnych test PAPP-A jest najczulszy w zakresie wykrywania zespołu Downa, jego czułość wynosi ponad 90% (tzn. wykrywanych jest dziewięć na dziesięć chorych płodów).

Ponadto utworzony został ośrodek DĘBSKI Clinic świadczący kompleksową, profesjonalną opiekę medyczną dla kobiet. Poza usługami w zakresie ginekologii i położnictwa, świadczone są usługi m.in. z zakresu badań ultrasonograficznych piersi, stawów, kardiologii, koagulologii, ortopedii i pediatrii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiegoInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu